Vítejte na stránkách obce Obec Bozkov.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Vyhledáno: obec

Nalezeno: 141 výsledků

Odpady

publikováno 23. 1. 2024

 • admin OU

Termíny svozu komunálního odpadu v roce 2024

14 denní frekvence svozu vždy v příslušný pátek dopoledne

Projekty

publikováno 9. 1. 2024

 • admin OU

Obec Bozkov, SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Bozkov, TJ Sokol Bozkov a Motosport Bozkov, děkují Libereckému kraji za podpoření projektů v roce 2023.

Vyhlášky

publikováno 2. 1. 2024

 • admin OU

obsah stránky

Naše obec

publikováno 18. 12. 2023

 • admin OU

Bozkov (dříve Boskov(w), německy Boskau) je obec v okrese Semily, v Libereckém kraji, zhruba čtyři kilometry severně od Semil. Hranice katastru o rozloze 6,81 km²  tvoří tok řeky Kamenice a potoku Vošmenda. V roce 2023 stálo v Bozkově 290 domů a žilo zde 607 obyvatel.

Chci zařídit

publikováno 18. 12. 2023

 • admin OU

Přidat popis životních situací a jejich řešení v rámci agendy obecního úřadu a dalších úřadů. 

Historie obce

publikováno 17. 12. 2023

 • admin OU

První písemná zpráva o podkrkonošské obci Bozkov pochází z roku 1356. Tehdy Havel Húba z Lemberka daroval klášteru Hradiště nad Jizerou kus lesa, ve kterém mniši založili farnost u Panny Marie v Bozkově.

Koncem 14. století patřil Bozkov k navarovskému panství Valdštejnů, jehož dalšími významnými držiteli byli Smiřičtí ze Smiřic a od roku 1622 i sám Albrecht z Valdštejna. Co by úhradu za vojenské pohledávky získal Bozkov v roce 1635 hrabě Mikuláš Des Fours.

V držení tohoto rodu zůstal Bozkov do roku 1748, kdy bylo semilské panství i s Bozkovem prodáno hraběcí rodině Caretto - Millesimo. V roce 1824 získali Bozkov sychrovští Rohanové. Roku 1923 byl Bozkov povýšen na městys.

GDPR

publikováno 2. 12. 2023

 • admin OU

Ochrana osobních údajů - GDPR

(General Data Protection Regulation)

Informace poskytované správcem nebo zpracovatelem osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které je přímo použitelné ve všech členských státech EU.

Povinně zveřejňované informace

publikováno 2. 12. 2023

 • admin OU

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020, která stanovuje strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Organizační struktura

publikováno 1. 12. 2023

 • admin OU

Obecní úřad

starosta
Stanislav Doubek

místostarosta
Mgr. Vratislav Ouhrabka

úřednice obecního úřadu
Zdenka Ouhrabková

Kontakty

publikováno 4. 10. 2023

 • OI Developer

Adresa

Obecní úřad Bozkov
Bozkov 270
512 13  Bozkov

IČO: 00275611

Úřední hodiny

pondělí, úterý, středa, pátek

Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření MR POJIZEŘÍ č. 1/2024

 • datum vyvěšení: 20. 2. 2024
 • datum svěšení: 1. 1. 2025

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
dle § 39 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Dražební vyhláška

 • datum vyvěšení: 5. 2. 2024
 • datum svěšení: 20. 3. 2024

Dražební jednání se koná dne 19.3.2024 v 10.30 hodin v sídle Exekutorského úřadu Teplice, na adrese Husitská 692/3, 415 01 Teplice.

Předmětem dražby jsou nemovité věci ve vlastnictví povinného HAJRUDIN ADEMI, nar. 10.09.1963, bytem Přibyslavská 813/4, 130 00 Praha 3 - Žižkov, a to:
- Pozemek č. parc. St.263/2 o výměře 232 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba:
bez čp/če, způsob využití: jiná st., stavba stojí na pozemku p.č.: St.263/2,
- Pozemek č. parc. St.263/1 o výměře 226 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba:
Bozkov č.p. 178, způsob využití: jiná st., stavba stojí na pozemku p.č.: St.263/1,
- Pozemek č. parc. 1701 o výměře 152 m2 - ostatní plocha,
- Pozemek č. parc. 316 o výměře 1134 m2 - ostatní plocha,
- Pozemek č. parc. 1700 o výměře 357 m2 - ostatní plocha
Vše zapsáno na LV: 675, Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily,
kód: 608, obec Bozkov, k.ú. Bozkov

Obecní symboly

publikováno 29. 8. 2023

 • OI Developer

Obecní vlajka

Obecní znak

OZV č. 1/2014

Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místních poplatcích

OZV č. 1/2022

Obecně závazná vyhláška obce Bozkov o místním poplatku ze psů 

OZV č. 2/2014

Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky obce Bozkov

Naše obec

publikováno 18. 12. 2023

 • admin OU

Bozkov (dříve Boskov(w), německy Boskau) je obec v okrese Semily, v Libereckém kraji, zhruba čtyři kilometry severně od Semil. Hranice katastru o rozloze 6,81 km²  tvoří tok řeky Kamenice a potoku Vošmenda. V roce 2023 stálo v Bozkově 290 domů a žilo zde 607 obyvatel.

Historie obce

publikováno 17. 12. 2023

 • admin OU

První písemná zpráva o podkrkonošské obci Bozkov pochází z roku 1356. Tehdy Havel Húba z Lemberka daroval klášteru Hradiště nad Jizerou kus lesa, ve kterém mniši založili farnost u Panny Marie v Bozkově.

Koncem 14. století patřil Bozkov k navarovskému panství Valdštejnů, jehož dalšími významnými držiteli byli Smiřičtí ze Smiřic a od roku 1622 i sám Albrecht z Valdštejna. Co by úhradu za vojenské pohledávky získal Bozkov v roce 1635 hrabě Mikuláš Des Fours.

V držení tohoto rodu zůstal Bozkov do roku 1748, kdy bylo semilské panství i s Bozkovem prodáno hraběcí rodině Caretto - Millesimo. V roce 1824 získali Bozkov sychrovští Rohanové. Roku 1923 byl Bozkov povýšen na městys.

Kontakty

publikováno 4. 10. 2023

 • OI Developer

Adresa

Obecní úřad Bozkov
Bozkov 270
512 13  Bozkov

IČO: 00275611

Úřední hodiny

pondělí, úterý, středa, pátek

Vyhlášky

publikováno 2. 1. 2024

 • admin OU

obsah stránky

Obecní symboly

publikováno 29. 8. 2023

 • OI Developer

Obecní vlajka

Obecní znak

Prohlášení o přístupnosti

publikováno 13. 5. 2020

 • Jan Mácha

Povinné požadavky na obsah

Naše obec se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Povinně zveřejňované informace

publikováno 2. 12. 2023

 • admin OU

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020, která stanovuje strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

GDPR

publikováno 2. 12. 2023

 • admin OU

Ochrana osobních údajů - GDPR

(General Data Protection Regulation)

Informace poskytované správcem nebo zpracovatelem osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které je přímo použitelné ve všech členských státech EU.

Organizační struktura

publikováno 1. 12. 2023

 • admin OU

Obecní úřad

starosta
Stanislav Doubek

místostarosta
Mgr. Vratislav Ouhrabka

úřednice obecního úřadu
Zdenka Ouhrabková

Chci zařídit

publikováno 18. 12. 2023

 • admin OU

Přidat popis životních situací a jejich řešení v rámci agendy obecního úřadu a dalších úřadů. 

Czech Point

publikováno 27. 7. 2020

 • Jan Mácha

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Pracoviště CzechPOINT

Obecní úřad Bozkov
Bozkov 270

Odpady

publikováno 23. 1. 2024

 • admin OU

Termíny svozu komunálního odpadu v roce 2024

14 denní frekvence svozu vždy v příslušný pátek dopoledne

Projekty

publikováno 9. 1. 2024

 • admin OU

Obec Bozkov, SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Bozkov, TJ Sokol Bozkov a Motosport Bozkov, děkují Libereckému kraji za podpoření projektů v roce 2023.

Poskytování informací

publikováno 11. 11. 2020

 • Jan Mácha

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

MÍSTO A ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTI O INFORMACE

Poutní fotbal pro mládež

Poutní fotbal pro mládež

publikováno 4. 10. 2023

 • OI Developer
 • 79

V sobotu 2.července se v horkém letním odpoledni konalo na Bozkovském fotbalovém hřišti charitativní fotbalové utkání.

OZV č. 3/2021

Obecně závazná vyhláška obce Bozkov č. 3/2021, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

OZV č. 2/2021

Obecně závazná vyhláška obce Bozkov č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

OZV č. 4/2014

Obecně závazná vyhláška č. 4/2014 o poplatku za komunální odpad

OZV č. 2/2014

Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky obce Bozkov

OZV č. 1/2014

Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místních poplatcích

OZV č. 2/2019

Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 02/2003, požární řád obce 

OZV č. 3/2019

Obecně závazná vyhláška č. 3/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Bozkov

OZV č. 1/2022

Obecně závazná vyhláška obce Bozkov o místním poplatku ze psů 

OZV č. 2/2022

Obecně závazná vyhláška obce Bozkov o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Obecně závazná vyhláška č. 4/2014 o poplatku za komunální odpad

 • datum vyvěšení: 15. 3. 2014
 • datum svěšení: 31. 3. 2014

Obecně závazná vyhláška č. 4/2014 o poplatku za komunální odpad

Obecně závazná vyhláška č. 3/2014, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Bozkov

 • datum vyvěšení: 15. 3. 2014
 • datum svěšení: 31. 3. 2014

Obecně závazná vyhláška č. 3/2014, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Bozkov

Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky obce Bozkov

 • datum vyvěšení: 15. 3. 2014
 • datum svěšení: 31. 3. 2014

Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky obce Bozkov

Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místních poplatcích

 • datum vyvěšení: 15. 3. 2014
 • datum svěšení: 31. 3. 2014

Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místních poplatcích

Veřejná vyhláška oznámení o vydání Územního plánu Bozkov opatřením obecné povah

 • datum vyvěšení: 2. 10. 2014
 • datum svěšení: 19. 10. 2014

Označení (jednací číslo): 380/2014

Obecně závazná vyhláška č. 01/2018

 • datum vyvěšení: 12. 1. 2018
 • datum svěšení: 31. 1. 2018

Označení (jednací číslo): OZV_01_2018

Popis (anotace):

Obecně závazná vyhláška č. 01/2018,

kterou se stanoví část školského obvodu základní školy

Obecně závazná vyhláška 03/2019

 • datum vyvěšení: 18. 9. 2019
 • datum svěšení: 18. 10. 2019

Označení (jednací číslo): OZV_2019_03

Popis (anotace):

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Bozkov