Vítejte na stránkách obce Obec Bozkov.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Služby a poplatky

Poplatek ze psů

Poplatek ze psů je  splatný nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku.

Poplatek lze uhradit  v hotovosti na OÚ nebo převodem na účet obce č.ú. 112 605 944/0300, jako variabilní symbol uvedte rok, za který je poplatek hrazen + číslo popisné (např. VS pro platbu poplatku majitele psa z čp. 270 bude v roce 2024 VS=2024270), jako konstatntí symbol pro platbu polatku ze psů uveďte KS 1318.

Sazba poplatku dle čl 4.  vyhlášky č. 3/2023  činí:
a) za jednoho psa 200,- Kč,
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 250,- Kč,
c) za psa, jehož držitelem osoba starší 65 let 100,- Kč,
d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, jehož držitelem je osoba starší 65 let  150,- Kč,


Vodné a stočné 2024

Na základě kalkulace nákladů na dodávku vody a odvádění odpadních vod, při zohlednění nárůstu nákladů a vzhledem ke změnám ve výši DPH, schválila rada obce na svém zasedání dne 30. 11. 2023  novou cenu vodného a stočného pro obobí  roku 2024

Pro nastávající odečtové období bude účtováno vodné za 1m³ ve výši 35,71 Kč bez DPH, tj. 40 Kč s DPH a stočné za 1m³ ve výši 13,39 Kč bez DPH, tj. 15 Kč s DPH. Sazba DPH pro vodné a stočné je stanovena zákonem na 12 %.

Podkladem pro výpočet vodného a stočného je množství vody, které odběratel odebere z vodovodu, za období začínající odečtem vodoměrů v prosinci 2023 a končící odečtem vodoměru v prosinci 2024.

Bezhotovostní platby vodného a stočného na základě vyúčtování poukazujte na účet č. 101141259/0300
KS pro platbu vodného a stočného 2618

Komunální odpad

publikováno: 26. 12. 2023 18:25, admin OU

Novinky z úřadu

Projekty

publikováno: 28. 2. 2024

  • admin OU

Obec Bozkov, SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Bozkov, TJ Sokol Bozkov a Motosport Bozkov, děkují Libereckému kraji za podpoření projektů v roce 2023.

Poskytování informací

publikováno: 27. 2. 2024

  • admin OU

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

MÍSTO A ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTI O INFORMACE