Vítejte na stránkách obce Obec Bozkov.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Projekty

Obec Bozkov, SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Bozkov, TJ Sokol Bozkov a Motosport Bozkov, děkují Libereckému kraji za podpoření projektů v roce 2023.

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Bozkov v roce 2023 uskutečnil v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, č. 1.2 – Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje, následující projekty:

1 - Dětská soutěž o dráčka Soptíka Bozkov 2023
2 - Letní tábor SDH Bozkov - Borečov 2023
3 - Soutěž o pohár starosty obce Bozkov 2023TJ Sokol Bozkov v roce 2023 uskutečnil projekt podpořený z rozpočtu Libereckého kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, č. 4.26 – Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních organizacích 2023

1 – Organizace soutěže mládeže
2 – Sportovní vybavení mládeže

Sdělujeme rodičům, že prostředky ve výši 89.089,- , byly použity na nákup vybavení a sportovního oblečení, které děti obdrželi v průběhu sezóny. Dále na nákup uhlí do bozkovské sokolovny v zimním období a pronájem haly SC Semily.

Motosport Bozkov v roce 2023 uskutečnil projekt podpořený z rozpočtu Libereckého kraje v rámci  podpory Akce podporované Libereckým krajem, Záštita s finanční podporou hejtmana Martina Půty

1 -  Organizace Závodů traktorů

Obec Bozkov v roce 2023 uskutečnila následující projekty podpořené z rozpočtu Libereckého kraje v rámci:

Dotačního fondu Libereckého kraje, č. 1.1 – Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje
1 - Nákup ochranných prostředků JSDH Bozkov
2 - Pořízení vybavení JSDH Bozkov pro potřeby předurčenosti na Ochranu obyvatelstva

Dotačního fondu Libereckého kraje, č.2.1 Program obnovy venkova
1 – Doplnění krytu komunikací a jejich oprava

Dotačního fondu Libereckého kraje, Ochrana vod a rozvoj vodohospodářské infrastruktury, Program vodohospodářských akcí
1 - Vodovod, kanalizace gravitační, výtlak, čerpací šachta

Poděkování za podporu od Libereckého kraje 2022

Obec Bozkov v roce 2022 uskutečnila následující projekty:

- Nákup ochranných prostředků JSDH Bozkov

 - Pořízení vybavení JSDH Bozkov pro potřeby předurčenosti na Ochranu obyvatelstva

Tyto projekty byly podpořeny z rozpočtu Libereckého kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje,

  č. 1.1 – Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje


Dále byl podpořen programu 2.1 POV projekt   s názvem: "Bozkov - výměna a doplnění krytu komunikace"

TJ Sokol Bozkov děkuje za program č.: 4.26 Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních organizacích

Spolu to dokážeme

V rámci projektu proběhly  aktivity:

1. Workshop pro mladé hasiče

Aktivita proběhla 13.-14.5.2022. Jednalo se o dvoudenní akci, kdy první den česká strana zajistila pro polské mladé hasiče kvalitní přípravu a trénink  a druhý den se poté polští mladí hasiči zůčastnili soutěže mladých hasičů v Bozkově. Účast byla  14 osob z Polska a  10 osob z  České republiky

2. Kulturní víkend

Aktivita proběhla 2.-3.7.2022. Jednalo o dvoudenní blok sportovních a kulturních aktivit pro 25 hostů z PL.

Na akci byla i účast dalších občanů z podporovaného území (Polská návštěva na místní faře).  S  ohledem na tuto skutečnost odhadujeme účast cca 120 návštěvníků z české a 60 z polské strany.

Poděkování za podporu od Libereckého kraje 2021

Obec Bozkov v roce 2021 uskutečnila následující projekty:

- Nákup ochranných prostředků JSDH Bozkov

- Pořízení vybavení JSDH Bozkov pro potřeby předurčenosti na Ochranu obyvatelstva

 Tyto projekty byly podpořeny z rozpočtu Libereckého kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje,

č. 1.1 – Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje

Za udělenou podporu děkujeme


Sport a kultura neznají hranice - rok 2019

Informace o podpoře - poděkování

Obec Bozkov v roce 2019 uskutečnila projekt "Vodovod Bozkov 2018 "

Tento projekt obdržel podporu  z Fondu ochrany vod Libereckého kraje, oblast podpory: Ochrana vod a rozvoj vodohospodářské infrastruktury, Program vodohospodářských akcí..

Za udělenou podporu děkujeme

Vzájemná setkání nás spojují

Poděkování za podporu od Libereckého kraje

Obec Bozkov v roce 2019 uskutečnila následující projekty:

- Nákup ochranných prostředků JSDH Bozkov

 - Pořízení vybavení JSDH Bozkov pro potřeby předurčenosti na Ochranu obyvatelstva

 - Pořízení požárního příslušenství nového DA JSDH Bozkov

Tyto projekty byly podpořeny z rozpočtu Libereckého kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje,

  č. 1.1 – Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje

Dále jsme obdrželi podporu na nákup Dopravního automobilu v rámci dotačního titulu "Požární ochrana - Dotace jednotkám PO obcí k programu Ministerstva vnitra"

Za udělenou podporu děkujeme

Poděkování za podporu Libereckému kraji

Obec Bozkov v roce 2018 uskutečnila projekt "Rekonstrukce osvětlení v ZŠ, MŠ a OÚ Bozkov". 

Tento projekt byl podpořen z rozpočtu Libereckého kraje v rámci programu Regionální rozvoj ,  č. 2.1 – Program obnovy venkova, dotační titul 1 - Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti.

Za udělenou podporu děkujeme
publikováno: 28. 2. 2024 14:58, admin OU

Novinky z úřadu

Poskytování informací

publikováno: 27. 2. 2024

  • admin OU

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

MÍSTO A ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTI O INFORMACE

Odpady

publikováno: 23. 1. 2024

  • admin OU

Termíny svozu komunálního odpadu v roce 2024

14 denní frekvence svozu vždy v příslušný pátek dopoledne