Vítejte na stránkách obce Obec Bozkov.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Vyhledáno: úřad

Nalezeno: 148 výsledků

Odpady

publikováno 23. 1. 2024

 • admin OU

Termíny svozu komunálního odpadu v roce 2024

14 denní frekvence svozu vždy v příslušný pátek dopoledne

Chci zařídit

publikováno 18. 12. 2023

 • admin OU

Přidat popis životních situací a jejich řešení v rámci agendy obecního úřadu a dalších úřadů. 

Důležitá telefonní čísla

publikováno 2. 12. 2023

 • admin OU

Tísňová volání

Jednotné evropské číslo tísňového volání112
Hasiči150
Zdravotnická záchranná služba155

Policie

158
Praktický lékař MUDr. Jitka Mečířová481 624 283

Poruchy

Elektřina (ČEZ)840 850 860

Pomoc motoristům

ÚAMK1234
ABA1240
Linka pomoci řidičům1224

Linky důvěry a krizová centra

Anonymní porody766 833 833
Linka bezpečí dětí a mládeže800 155 555
Rodičovská linka283 852 222
Linka důvěry485 177 177
Linka psychopomoci224 214 214
Linka pro ženy a dívky603 210 999
Linka pro vzkaz domů800 111 113
Národní linka prevence AIDS800 144 444

Ostatní

Pohřební služba737 137 409
Nemocnice s poliklinikou v Semilech481 661 111
Informace o dopravním spojení900 144 444
Městský úřad Semily481 629 211
Krajský úřad Libereckého kraje485 226 111

GDPR

publikováno 2. 12. 2023

 • admin OU

Ochrana osobních údajů - GDPR

(General Data Protection Regulation)

Informace poskytované správcem nebo zpracovatelem osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které je přímo použitelné ve všech členských státech EU.

Povinně zveřejňované informace

publikováno 2. 12. 2023

 • admin OU

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020, která stanovuje strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Organizační struktura

publikováno 1. 12. 2023

 • admin OU

Obecní úřad

starosta
Stanislav Doubek

místostarosta
Mgr. Vratislav Ouhrabka

úřednice obecního úřadu
Zdenka Ouhrabková

Kontakty

publikováno 4. 10. 2023

 • OI Developer

Adresa

Obecní úřad Bozkov
Bozkov 270
512 13  Bozkov

IČO: 00275611

Úřední hodiny

pondělí, úterý, středa, pátek

Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření MR POJIZEŘÍ č. 1/2024

 • datum vyvěšení: 20. 2. 2024
 • datum svěšení: 1. 1. 2025

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ
dle § 39 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Dražební vyhláška

 • datum vyvěšení: 5. 2. 2024
 • datum svěšení: 20. 3. 2024

Dražební jednání se koná dne 19.3.2024 v 10.30 hodin v sídle Exekutorského úřadu Teplice, na adrese Husitská 692/3, 415 01 Teplice.

Předmětem dražby jsou nemovité věci ve vlastnictví povinného HAJRUDIN ADEMI, nar. 10.09.1963, bytem Přibyslavská 813/4, 130 00 Praha 3 - Žižkov, a to:
- Pozemek č. parc. St.263/2 o výměře 232 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba:
bez čp/če, způsob využití: jiná st., stavba stojí na pozemku p.č.: St.263/2,
- Pozemek č. parc. St.263/1 o výměře 226 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba:
Bozkov č.p. 178, způsob využití: jiná st., stavba stojí na pozemku p.č.: St.263/1,
- Pozemek č. parc. 1701 o výměře 152 m2 - ostatní plocha,
- Pozemek č. parc. 316 o výměře 1134 m2 - ostatní plocha,
- Pozemek č. parc. 1700 o výměře 357 m2 - ostatní plocha
Vše zapsáno na LV: 675, Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily,
kód: 608, obec Bozkov, k.ú. Bozkov

Řád veřejného pohřebiště

Dne 3.9.2020 byl po předchozím souhlasu Krajského úřadu Libereckého kraje schválen usnesením Rady obce Bozkov  nový Řád veřejného pohřebiště v obci Bozkov.

Zasedání zastupitelstva obce

 • datum vyvěšení: 29. 11. 2023
 • datum svěšení: 7. 12. 2023

se koná

 

ve čtvrtek 7. 12. 2023 od 19 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

 

Program:      

Zasedání Zastupitelstva obce Bozkov

 • datum vyvěšení: 10. 8. 2023
 • datum svěšení: 31. 8. 2023

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

se koná ve čtvrtek 31.8. 2023 od 19 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Záměr pronájmu

 • datum vyvěšení: 13. 7. 2023
 • datum svěšení: 3. 8. 2023

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Záměr pronajmout prostory v budově

Obec Bozkov

Obec Bozkov zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z á m ě r pronajmout místnost (prostor sloužící podnikání) v přízemí budovy č. p. 40, která je součástí pozemku parc. č. 54/1, nacházejícího se v katastrálním území Bozkov, který je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily. Nájem bude bez přerušení navazovat na sestávající nájemní smlouvu.

Zasedání Zastupitelstva obce Bozkov

 • datum vyvěšení: 30. 5. 2023
 • datum svěšení: 9. 6. 2023

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

se koná

ve čtvrtek 8. 06. 2023 od 19 hodin

v zasedací místnosti obecního úřadu

Zasedání Zastupitelstva obce Bozkov

 • datum vyvěšení: 6. 12. 2022
 • datum svěšení: 16. 12. 2022

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

se koná

ve čtvrtek 15. 12. 2022 od 19 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Bozkov

 • datum vyvěšení: 5. 10. 2022
 • datum svěšení: 14. 10. 2022

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Bozkov

se koná

Český telekomunikační úřad - Informace

 • datum vyvěšení: 7. 9. 2022
 • datum svěšení: 7. 11. 2022

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Kontakty

publikováno 4. 10. 2023

 • OI Developer

Adresa

Obecní úřad Bozkov
Bozkov 270
512 13  Bozkov

IČO: 00275611

Úřední hodiny

pondělí, úterý, středa, pátek

Úřad

publikováno 12. 5. 2020

 • Jan Stránský

Důležitá telefonní čísla

publikováno 2. 12. 2023

 • admin OU

Tísňová volání

Jednotné evropské číslo tísňového volání112
Hasiči150
Zdravotnická záchranná služba155

Policie

158
Praktický lékař MUDr. Jitka Mečířová481 624 283

Poruchy

Elektřina (ČEZ)840 850 860

Pomoc motoristům

ÚAMK1234
ABA1240
Linka pomoci řidičům1224

Linky důvěry a krizová centra

Anonymní porody766 833 833
Linka bezpečí dětí a mládeže800 155 555
Rodičovská linka283 852 222
Linka důvěry485 177 177
Linka psychopomoci224 214 214
Linka pro ženy a dívky603 210 999
Linka pro vzkaz domů800 111 113
Národní linka prevence AIDS800 144 444

Ostatní

Pohřební služba737 137 409
Nemocnice s poliklinikou v Semilech481 661 111
Informace o dopravním spojení900 144 444
Městský úřad Semily481 629 211
Krajský úřad Libereckého kraje485 226 111

Prohlášení o přístupnosti

publikováno 13. 5. 2020

 • Jan Mácha

Povinné požadavky na obsah

Naše obec se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Povinně zveřejňované informace

publikováno 2. 12. 2023

 • admin OU

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020, která stanovuje strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

GDPR

publikováno 2. 12. 2023

 • admin OU

Ochrana osobních údajů - GDPR

(General Data Protection Regulation)

Informace poskytované správcem nebo zpracovatelem osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které je přímo použitelné ve všech členských státech EU.

Organizační struktura

publikováno 1. 12. 2023

 • admin OU

Obecní úřad

starosta
Stanislav Doubek

místostarosta
Mgr. Vratislav Ouhrabka

úřednice obecního úřadu
Zdenka Ouhrabková

Chci zařídit

publikováno 18. 12. 2023

 • admin OU

Přidat popis životních situací a jejich řešení v rámci agendy obecního úřadu a dalších úřadů. 

Czech Point

publikováno 27. 7. 2020

 • Jan Mácha

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Pracoviště CzechPOINT

Obecní úřad Bozkov
Bozkov 270

Odpady

publikováno 23. 1. 2024

 • admin OU

Termíny svozu komunálního odpadu v roce 2024

14 denní frekvence svozu vždy v příslušný pátek dopoledne

Poskytování informací

publikováno 11. 11. 2020

 • Jan Mácha

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

MÍSTO A ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTI O INFORMACE

Řád veřejného pohřebiště

Dne 3.9.2020 byl po předchozím souhlasu Krajského úřadu Libereckého kraje schválen usnesením Rady obce Bozkov  nový Řád veřejného pohřebiště v obci Bozkov.

Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (Sčítací komisař pro obvod 451005 - Bozkov)

 • datum vyvěšení: 8. 3. 2011
 • datum svěšení: 14. 4. 2011

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Český statistický úřad

Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (Sčítací komisař pro obvod 451004 -Podbozkov)

 • datum vyvěšení: 8. 3. 2011
 • datum svěšení: 14. 4. 2011

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Český statistický úřad

Rozhodnutí o umístění a provedení stavby

 • datum vyvěšení: 16. 3. 2011
 • datum svěšení: 31. 3. 2011

Označení (jednací číslo): 81/2011

Popis (anotace):

Městský úřad Semily, obvodní stavební úřad

Závěrečný účet obce Bozkov za rok 2010

 • datum vyvěšení: 5. 5. 2011
 • datum svěšení: 26. 5. 2011

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Podrobný Závěrečný účet za rok 2010 zpracovaný v progranu GORDIC a Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2010 jsou pro rozsáhlost materiálu k nahlédnutí na Obecním úřadě u starosty obce nebo účetní.

Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání.

 • datum vyvěšení: 9. 5. 2011
 • datum svěšení: 21. 5. 2011

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Městský úřad Semily, obvodní stavební úřad

Veřejná vyhláška o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu, kterým se vyměřuje daň z nemovitostí na rok 2011

 • datum vyvěšení: 13. 6. 2011
 • datum svěšení: 13. 7. 2011

Označení (jednací číslo): 36145/11

Popis (anotace):

Finanční úřad v Semilech

Rozhodnutí o umístění stavby, stavební povolení na stavbu: Garáž na pozemcích parc. čísla 1366/2, 1798 v katastrálním území Bozkov, obec Bozkov

 • datum vyvěšení: 11. 7. 2011
 • datum svěšení: 26. 7. 2011

Označení (jednací číslo): SÚ/1681/11

Popis (anotace):

Městský úřad Semily, obvodní stavební úřad

Oznámení o době a místě konání voleb

 • datum vyvěšení: 26. 9. 2012
 • datum svěšení: 13. 10. 2012

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Obecní úřad Bozkov

Dražební vyhláška

 • datum vyvěšení: 1. 12. 2011
 • datum svěšení: 13. 1. 2012

Označení (jednací číslo): 081 EX 09651/08-042 Lpa

Popis (anotace):

Opakované dražební jednání se koná dne 12.1.2012 v 9:30 hodin v budově Exekutorského úřadu Praha-východ,

Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání

 • datum vyvěšení: 2. 12. 2011
 • datum svěšení: 17. 12. 2011

Označení (jednací číslo): SÚ/3417/11

Popis (anotace):

Městský úřad Semily

Rozhodnutí o umístění stavby

 • datum vyvěšení: 31. 1. 2012
 • datum svěšení: 15. 2. 2012

Označení (jednací číslo): SÚ/255/12

Popis (anotace):

Městský úřad Semily

Obvodní stavební úřad

Dražební vyhláška

 • datum vyvěšení: 20. 2. 2012
 • datum svěšení: 22. 5. 2012

Označení (jednací číslo): 046 Ex 270/10 - 84 rh

Popis (anotace):

Exekutorský úřad Praha

Daň z nemovitostí na rok 2012

 • datum vyvěšení: 16. 4. 2012
 • datum svěšení: 16. 5. 2012

Označení (jednací číslo): 29406/12/258960507022

Popis (anotace):

Finanční úřad v Semilech

Oznámení o zahájení řízení-jednání: Přístavba rodinného domu čp.116

 • datum vyvěšení: 17. 5. 2012
 • datum svěšení: 2. 6. 2012

Označení (jednací číslo): SÚ/1362/12

Popis (anotace):

Městský úřad Semily

Oznámení o zahájení řízení-jednání:Čistírna odpadních vod

 • datum vyvěšení: 4. 6. 2012
 • datum svěšení: 20. 6. 2012

Označení (jednací číslo): SÚ/1570/12

Popis (anotace):

Městský úřad Semily Obvodní stavební úřad

Rozhodnutí o místění stavby Přístavba rodin. domu Bozkov č.p. 116

 • datum vyvěšení: 20. 6. 2012
 • datum svěšení: 6. 7. 2012

Označení (jednací číslo): SÚ/1824/12

Popis (anotace):

Městský úřad Semily Obvodní stavební úřad

Veřejná vyhláška - oznámení - upozornění vlastníků pozemků, které leží v evropsky významných lokalitách na možnost zajistit ochranu těchto lokalit smluvně

 • datum vyvěšení: 12. 7. 2012
 • datum svěšení: 28. 7. 2012

Označení (jednací číslo): KULK 45656/2012

Popis (anotace):

Krajský úřad Libereckého kaje

Rozhodnutí o umístění stavby - čistírna odpadních vod

 • datum vyvěšení: 24. 7. 2012
 • datum svěšení: 9. 8. 2012

Označení (jednací číslo): SÚ/2107/12

Popis (anotace):

Městský úřad Semily, Obvodní stavební úřad