Vítejte na stránkách obce Obec Bozkov.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Úřední deska - vyhledáno:

Dražební vyhláška

datum vyvěšení: 5. 2. 2024 - datum svěšení: 20. 3. 2024

Dražební jednání se koná dne 19.3.2024 v 10.30 hodin v sídle Exekutorského úřadu Teplice, na adrese Husitská 692/3, 415 01 Teplice.

Předmětem dražby jsou nemovité věci ve vlastnictví povinného HAJRUDIN ADEMI, nar. 10.09.1963, bytem Přibyslavská 813/4, 130 00 Praha 3 - Žižkov, a to:
- Pozemek č. parc. St.263/2 o výměře 232 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba:
bez čp/če, způsob využití: jiná st., stavba stojí na pozemku p.č.: St.263/2,
- Pozemek č. parc. St.263/1 o výměře 226 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba:
Bozkov č.p. 178, způsob využití: jiná st., stavba stojí na pozemku p.č.: St.263/1,
- Pozemek č. parc. 1701 o výměře 152 m2 - ostatní plocha,
- Pozemek č. parc. 316 o výměře 1134 m2 - ostatní plocha,
- Pozemek č. parc. 1700 o výměře 357 m2 - ostatní plocha
Vše zapsáno na LV: 675, Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily,
kód: 608, obec Bozkov, k.ú. Bozkov

publikováno: 1. 12. 2023 07:34, admin OU