Vítejte na stránkách obce Obec Bozkov.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Archiv úřední desky

Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu

datum vyvěšení: 27. 2. 2024 - datum svěšení: 31. 3. 2024

Podbozkov        9:10 - 9:15

Bozkov náměstí 9:30 - 9:40

Výroční zpráva za rok 2023

datum vyvěšení: 27. 2. 2024 - datum svěšení: 27. 2. 2024

Návrh rozpočtu obce Bozkov na rok 2024, Střednědobý výhled rozpočtu 2025-2027

datum vyvěšení: 20. 2. 2024 - datum svěšení: 21. 3. 2024

Kominík - kontrola a čištění

datum vyvěšení: 13. 2. 2024 - datum svěšení: 23. 3. 2024

Čištění komínů na tuhá i plynná paliva, výběr sazí, kontrolu komínů včetně vystavení kontrolní zprávy dle nařízení vlády č.320/2015sb.
    
TERMÍN ČIŠTĚNÍ   ČT - PÁ   21.3. - 22.3.2024
          
MARCELA MACHÁČKOVÁ – kominictví KRYŠTOF

OBJEDNÁVKY NA T.Č.  602 111 632 - SMS ZPRÁVOU  
TELEFONICKÉ OBJEDNÁVKY  MEZI 16 – 18h PRACOVNÍ DNY

Nebo na telefonu u pana starosty 724 180 473, případně osobně v kanceláři OÚ Bozkov

 

 

Dražební vyhláška

datum vyvěšení: 5. 2. 2024 - datum svěšení: 20. 3. 2024

Dražební jednání se koná dne 19.3.2024 v 10.30 hodin v sídle Exekutorského úřadu Teplice, na adrese Husitská 692/3, 415 01 Teplice.

Předmětem dražby jsou nemovité věci ve vlastnictví povinného HAJRUDIN ADEMI, nar. 10.09.1963, bytem Přibyslavská 813/4, 130 00 Praha 3 - Žižkov, a to:
- Pozemek č. parc. St.263/2 o výměře 232 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba:
bez čp/če, způsob využití: jiná st., stavba stojí na pozemku p.č.: St.263/2,
- Pozemek č. parc. St.263/1 o výměře 226 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba:
Bozkov č.p. 178, způsob využití: jiná st., stavba stojí na pozemku p.č.: St.263/1,
- Pozemek č. parc. 1701 o výměře 152 m2 - ostatní plocha,
- Pozemek č. parc. 316 o výměře 1134 m2 - ostatní plocha,
- Pozemek č. parc. 1700 o výměře 357 m2 - ostatní plocha
Vše zapsáno na LV: 675, Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily,
kód: 608, obec Bozkov, k.ú. Bozkov

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

datum vyvěšení: 2. 1. 2024 - datum svěšení: 17. 1. 2024

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, odbor zvláštní ochrany přírody jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 75 odst. 1 písm. e) a ust. § 78 odst. 1 a odst. 3 písm..f), písm. h) a písm. k) ve spojení s ust. § 43 odst. 2 a ust. § 56 odst. 4 a ust. § 44b zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen "zákon“), zveřejňuje vsouladu s § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“) a podle § 172 odst. 1 správního řádu toto
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 8/2023

Rozpočtové provizorium

datum vyvěšení: 21. 12. 2023 - datum svěšení: 21. 3. 2024

Zastupitelstvo obce Bozkov schválilo rozpočtové provizorium na období od 1. 1. 2024 do doby schválení rozpočtu obce na rok 2024. Limit čerpání běžných výdajů pro každý měsíc rozpočtového provizoria se stanovuje ve výši 1/12 rozpočtu roku 2023. Úhrada faktur ze smluvních závazků roku 2023 bude prováděna dle jejich splatnosti nezávisle na stanoveném limitu.

Oznámení o vydání opatření obecné povahy

datum vyvěšení: 19. 12. 2023 - datum svěšení: 5. 1. 2024

Aktualizace zásad územního rozvoje Libereckého kraje

Oznámení o vyhlášení právního předpisu

datum vyvěšení: 15. 12. 2023 - datum svěšení: 15. 1. 2024

1/2023 Obecně závazná vyhláška obce Bozkov o místním poplatku za odkládání
komunálního odpadu z nemovité věci

2/2023  Obecně závazná vyhláška obce Bozkov o místním poplatku z pobytu

3/2023 Obecně závazná vyhláška obce Bozkov o místním poplatku ze psů

4/ 2023 Obecně závazná vyhláška obce Bozkov o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

publikováno: 1. 12. 2023 07:34, admin OU