^Zpět nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Akce Bozkov

Vstupenky do sokolovny Bozkov

logo evstuenka

 

planujvylety.cz

www.vsekolem.cz

Přihlášení

Zna obce nov w

Elektronická úřední deska obce Bozkov.

Administrace

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
04.06.2014 12.06.2014 Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bozkov
Obecní úřad
27.05.2014 12.06.2014 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bozkov za rok 2013
134/2014 Obecní úřad
27.05.2014 12.06.2014 Závěrečný účet za rok 2013
203/2014 Obecní úřad
23.05.2014 08.06.2014 Zápis ze shromáždění zástupců MR Pojizeří 20.5.2014
Obecní úřad
24.05.2014 25.06.2014 Závěrečný účet MR Pojizeří za rok 2013
Obecní úřad
06.05.2014 24.05.2014 Oznámení o době a konání voleb do Evropského parlamentu
172/2014 Obecní úřad
30.04.2014 02.06.2014 Veřejná vyhláška Daň z nemovitých věcí na rok 2014
145/2014 Obecní úřad
08.04.2014 24.05.2014 Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků
Obecní úřad
02.04.2014 01.04.2015 Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
UZSVM/HSM/986/2014-HSMM Obecní úřad
01.04.2014 30.09.2014 Zřízení tří pracovních míst na VPP spolufinancování ESF a státním rozpočtem ČR
Obecní úřad
26.02.2014 21.03.2014 Návrh rozpočtu Mikroregionu Pojizeří na rok 2014
Obecní úřad
26.02.2014 30.03.2014 Posuzování vlivů na životní prostředí
70/2014 Obecní úřad
25.02.2014 13.03.2014 Návrh rozpočtu 2014
69/2014 Obecní úřad
10.02.2014 12.03.2014 oznámení Státní pozemkový úřad
SPU 054550/2014 Obecní úřad
01.01.2014 30.06.2014 Zřízení prac. místa na VPP-spolufinancování ESF a státním rozpočtem ČR
Obecní úřad
23.12.2013 09.01.2014 Oznámení
Obecní úřad
20.12.2013 05.01.2014 Rozhodnutí oumístění dočasné stavby stavební povolení Základnová stanice GSM, VODAFONE CR a.s.
SÚ/3554/13 Obecní úřad
15.10.2013 30.10.2013 Výzva k podání nabídky budova OÚ Bozkov
Obecní úřad
10.10.2013 26.10.2013 Oznámení o době a místě konání voleb
319/2013 Obecní úřad
10.10.2013 26.10.2013 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
312/2013 Obecní úřad
04.10.2013 05.11.2013 Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání SÚ/2849/13
308/2013 Obecní úřad
25.09.2013 11.10.2013 Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků
299/2013 Obecní úřad
20.09.2013 24.10.2013 Dražební vyhláška o konání dražby dobrovolné č. dražby DD/034/2013
294/2013 Obecní úřad
05.09.2013 21.09.2013 Oznámení č.9/13 o zahájení aktualizace BPEJ v k.ú. Bozkov
258/2013 Obecní úřad
20.08.2013 28.09.2013 Dražební vyhláška, č.j. 091 EX 01314/09-068
262/2013 Obecní úřad
22.07.2013 22.08.2013 Veřejná vyhláška Oznámení o Návrhu Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Libereckého kraje v uplyxnulém období
233/2013 Obecní úřad
01.06.2013 30.11.2013 Zřízení pracovního místa na VPP-spolufinancování ESF a státním rozpočtem ČR
Obecní úřad
17.06.2013 03.07.2013 Snížení energetické náročnosti ZŠ Bozkov
Obecní úřad
17.06.2013 03.07.2013 Oznámení o místě a lhůtě předání lesních hospodářských osnov Semily - Semilsko
187/2013 Obecní úřad
11.06.2013 20.06.2013 Dražební jednání - odročení
184/2013 Obecní úřad
22.04.2013 20.06.2013 Dražební vyhláška
144/2013 Obecní úřad
03.06.2013 27.06.2013 Závěrečný účet DSO Mikroregion Pojizeří za rok 2012
Obecní úřad
11.06.2013 27.06.2013 Závěrečný účet za rok 2012
180/2013 Obecní úřad
03.06.2013 19.06.2013 Rozhodnutí vlády České republiky NOUZOVÝ STAV
Obecní úřad
26.04.2013 27.05.2013 Veřejná vyhláška - daň z nemovitostí
656450/13/2600-14400-501472 Obecní úřad
22.04.2013 08.05.2013 Dražební vyhláška EX270/10-113
144/2013 Obecní úřad
11.03.2013 28.02.2014 Zřízení prac. místa na VPP-spolufinancování ESF a státním rozpočtem ČR
Obecní úřad
06.03.2013 21.03.2013 Návrh rozpočtu obce na rok 2013
91/2013 Obecní úřad
26.01.2013 11.02.2013 Opis výsledků 2.kola Prezidentských voleb ve volebním okrsku 1 Bozkov
Obecní úřad
25.01.2013 13.02.2013 Výzva - ZŠ TČ Zdroj
Obecní úřad
25.01.2013 13.02.2013 Výzva - zateplení ZŠ
Obecní úřad
14.01.2013 30.01.2013 Informace pro voliče o době a místě konání druhého kola volby pzezidenta
Obecní úřad
12.01.2013 25.01.2013 Opis výsledků hlasování v obci Bozkov 1. kola volby prezidenta republiky
Obecní úřad
10.12.2012 31.10.2013 Zřízení prac. místa na VPP-spolufinancování ESF a státním rozpočtem ČR
Obecní úřad
04.12.2012 20.12.2012 Oznámení starosty o svolání prvního zasedání OVK
480/2012 Obecní úřad
26.11.2012 13.01.2013 Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků obce
Obecní úřad
23.10.2012 08.11.2012 Zadání územního plánu Bozkov
Obecní úřad
31.07.2012 16.08.2012 OZNÁMENÍ o možnosti seznámit se návrhem plánu péče o NPP Bozkovské dolomitové jeskyně na období 2012 - 2021.
62146/ENV/12 - 2077/620/12 Obecní úřad
23.07.2012 07.08.2012 Záměr obce - uzavření nájemní smlouvy
300/2012 Obecní úřad
24.07.2012 09.08.2012 Rozhodnutí o umístění stavby - čistírna odpadních vod
SÚ/2107/12 Obecní úřad