^Zpět nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Akce v Bozkově

Nezapomeňte při návštěvě Bozkova

Plakaty na akce

Arrow
Arrow
Slider

www.vsekolem.cz

planujvylety.cz

Vstupenky do sokolovny Bozkov

logo evstuenka

Přihlášení

Elektronická úřední deska obce Bozkov.

Administrace

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
22.04.2013 08.05.2013 Dražební vyhláška EX270/10-113
144/2013 Obecní úřad
11.03.2013 28.02.2014 Zřízení prac. místa na VPP-spolufinancování ESF a státním rozpočtem ČR
Obecní úřad
06.03.2013 21.03.2013 Návrh rozpočtu obce na rok 2013
91/2013 Obecní úřad
26.01.2013 11.02.2013 Opis výsledků 2.kola Prezidentských voleb ve volebním okrsku 1 Bozkov
Obecní úřad
25.01.2013 13.02.2013 Výzva - ZŠ TČ Zdroj
Obecní úřad
25.01.2013 13.02.2013 Výzva - zateplení ZŠ
Obecní úřad
14.01.2013 30.01.2013 Informace pro voliče o době a místě konání druhého kola volby pzezidenta
Obecní úřad
12.01.2013 25.01.2013 Opis výsledků hlasování v obci Bozkov 1. kola volby prezidenta republiky
Obecní úřad
10.12.2012 31.10.2013 Zřízení prac. místa na VPP-spolufinancování ESF a státním rozpočtem ČR
Obecní úřad
04.12.2012 20.12.2012 Oznámení starosty o svolání prvního zasedání OVK
480/2012 Obecní úřad
26.11.2012 13.01.2013 Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků obce
Obecní úřad
23.10.2012 08.11.2012 Zadání územního plánu Bozkov
Obecní úřad
31.07.2012 16.08.2012 OZNÁMENÍ o možnosti seznámit se návrhem plánu péče o NPP Bozkovské dolomitové jeskyně na období 2012 - 2021.
62146/ENV/12 - 2077/620/12 Obecní úřad
23.07.2012 07.08.2012 Záměr obce - uzavření nájemní smlouvy
300/2012 Obecní úřad
24.07.2012 09.08.2012 Rozhodnutí o umístění stavby - čistírna odpadních vod
SÚ/2107/12 Obecní úřad
12.07.2012 28.07.2012 Veřejná vyhláška - oznámení - upozornění vlastníků pozemků, které leží v evropsky významných lokalitách na možnost zajistit ochranu těchto lokalit smluvně
KULK 45656/2012 Obecní úřad
20.06.2012 06.07.2012 Rozhodnutí o místění stavby Přístavba rodin. domu Bozkov č.p. 116
SÚ/1824/12 Obecní úřad
04.06.2012 20.06.2012 Oznámení o zahájení řízení-jednání:Čistírna odpadních vod
SÚ/1570/12 Obecní úřad
01.06.2012 20.06.2012 Příloha příjmy a výdaje 2011 DSO Mikroregin Pojizeří
Obecní úřad
01.06.2012 20.06.2012 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO
Obecní úřad
01.06.2012 20.06.2012 Závěrečný účet 2011 DSO Mikroregion Pojizeří
Obecní úřad
25.05.2012 10.06.2012 Myslivecká konference - pozvánka
Obecní úřad
17.05.2012 02.06.2012 Oznámení o zahájení řízení-jednání: Přístavba rodinného domu čp.116
SÚ/1362/12 Obecní úřad
16.04.2012 16.05.2012 Daň z nemovitostí na rok 2012
29406/12/258960507022 Obecní úřad
20.02.2012 22.05.2012 Dražební vyhláška
046 Ex 270/10 - 84 rh Obecní úřad
17.02.2012 05.03.2012 Veřejná vyhláška č.3/2012 Komlpexní pozemkové úpravy v KÚ Bozkov
27884/2012 Obecní úřad
15.02.2012 01.03.2012 Navrh rozpočtu MR 2012
41/2012 Obecní úřad
14.02.2012 01.03.2012 Návrh rozpočtu 2012
40/2012 Obecní úřad
31.01.2012 15.02.2012 Rozhodnutí o umístění stavby
SÚ/255/12 Obecní úřad
24.01.2012 08.02.2012 Veřejná vyhláška Oznámení o vydání Zásad územního rozvoje Libereckého kraje
OÚPSŘ 263/2007 Obecní úřad
22.12.2011 06.01.2012 Oznámení o vydání Zásad rozvoje Libereckého kraje
OÚPSŘ 263/2007 Obecní úřad
02.12.2011 17.12.2011 Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání
SÚ/3417/11 Obecní úřad
01.12.2011 13.01.2012 Dražební vyhláška
081 EX 09651/08-042 Lpa Obecní úřad
01.12.2011 13.01.2012 Dražební vyhláška
081 EX 00832/08-042 Lpa Obecní úřad
20.10.2012 07.11.2012 Výsledky hlasování Volby do Senátu Parlamentu - 2.kolo konané ve dnech 19.10.- 20.10.2012
Obecní úřad
13.10.2012 31.10.2012 Výsledky hlasování Volby do Senátu Parlamentu ČR konané ve dnech 12.10.-13.10.2012 Volby do zastupitelstev krajů konané ve dnech 12.10.-13.10.2012
Obecní úřad
20.10.2011 18.01.2012 Pozvánka na seminář o aplikaci ISPOS (Hlášení o odpadech)
Obecní úřad
29.09.2011 29.02.2012 Jak pomohla EU a Evropský sociální fond naší obci
Obecní úřad
10.08.2011 25.08.2011 Vyhlášení záměru prodeje pozemku
219/2011 Obecní úřad
14.07.2011 13.09.2011 Oznámení o veřejném projednání návrhu Zásad územního rozvoje Libereckého kraje
KULK 53757/2011 Obecní úřad
26.09.2012 13.10.2012 Oznámení o době a místě konání voleb
Obecní úřad
11.07.2011 26.07.2011 Rozhodnutí o umístění stavby, stavební povolení na stavbu: Garáž na pozemcích parc. čísla 1366/2, 1798 v katastrálním území Bozkov, obec Bozkov
SÚ/1681/11 Obecní úřad
09.07.2011 25.08.2011 Obchodní veřejná soutěž na prodej pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR
PFCR 279419/2011 Obecní úřad
23.06.2011 15.07.2011 Dražební vyhláška dražby N63536
191/2011 Obecní úřad
13.06.2011 13.07.2011 Seznam pozemků pro veřejnou nabídku náhradních pozemků pro oprávněné osoby dle zák.č. 229/1991 Sb.
PFCR 298410/2011/41/SU Obecní úřad
13.06.2011 13.07.2011 Veřejná vyhláška o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu, kterým se vyměřuje daň z nemovitostí na rok 2011
36145/11 Obecní úřad
23.05.2011 23.06.2011 Závěrečný účet DSO Mikroregionu Pojizeří za rok 2010.
Obecní úřad
09.05.2011 21.05.2011 Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání.
Obecní úřad
05.05.2011 26.05.2011 Závěrečný účet obce Bozkov za rok 2010
Obecní úřad
04.04.2011 04.05.2011 Veřejná nabídka pozemků určených k prodeji -seznam pozemku k prodeji
101/2011 Obecní úřad