^Zpět nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Plakaty na akce

Vstupenky do sokolovny Bozkov

logo evstuenka

 

planujvylety.cz

www.vsekolem.cz

Přihlášení

Elektronická úřední deska obce Bozkov.

Administrace

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
10.02.2014 12.03.2014 oznámení Státní pozemkový úřad
SPU 054550/2014 Obecní úřad
01.01.2014 30.06.2014 Zřízení prac. místa na VPP-spolufinancování ESF a státním rozpočtem ČR
Obecní úřad
23.12.2013 09.01.2014 Oznámení
Obecní úřad
20.12.2013 05.01.2014 Rozhodnutí oumístění dočasné stavby stavební povolení Základnová stanice GSM, VODAFONE CR a.s.
SÚ/3554/13 Obecní úřad
15.10.2013 30.10.2013 Výzva k podání nabídky budova OÚ Bozkov
Obecní úřad
10.10.2013 26.10.2013 Oznámení o době a místě konání voleb
319/2013 Obecní úřad
10.10.2013 26.10.2013 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
312/2013 Obecní úřad
04.10.2013 05.11.2013 Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání SÚ/2849/13
308/2013 Obecní úřad
25.09.2013 11.10.2013 Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků
299/2013 Obecní úřad
20.09.2013 24.10.2013 Dražební vyhláška o konání dražby dobrovolné č. dražby DD/034/2013
294/2013 Obecní úřad
05.09.2013 21.09.2013 Oznámení č.9/13 o zahájení aktualizace BPEJ v k.ú. Bozkov
258/2013 Obecní úřad
20.08.2013 28.09.2013 Dražební vyhláška, č.j. 091 EX 01314/09-068
262/2013 Obecní úřad
22.07.2013 22.08.2013 Veřejná vyhláška Oznámení o Návrhu Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Libereckého kraje v uplyxnulém období
233/2013 Obecní úřad
01.06.2013 30.11.2013 Zřízení pracovního místa na VPP-spolufinancování ESF a státním rozpočtem ČR
Obecní úřad
17.06.2013 03.07.2013 Snížení energetické náročnosti ZŠ Bozkov
Obecní úřad
17.06.2013 03.07.2013 Oznámení o místě a lhůtě předání lesních hospodářských osnov Semily - Semilsko
187/2013 Obecní úřad
11.06.2013 20.06.2013 Dražební jednání - odročení
184/2013 Obecní úřad
22.04.2013 20.06.2013 Dražební vyhláška
144/2013 Obecní úřad
03.06.2013 27.06.2013 Závěrečný účet DSO Mikroregion Pojizeří za rok 2012
Obecní úřad
11.06.2013 27.06.2013 Závěrečný účet za rok 2012
180/2013 Obecní úřad
03.06.2013 19.06.2013 Rozhodnutí vlády České republiky NOUZOVÝ STAV
Obecní úřad
26.04.2013 27.05.2013 Veřejná vyhláška - daň z nemovitostí
656450/13/2600-14400-501472 Obecní úřad
22.04.2013 08.05.2013 Dražební vyhláška EX270/10-113
144/2013 Obecní úřad
11.03.2013 28.02.2014 Zřízení prac. místa na VPP-spolufinancování ESF a státním rozpočtem ČR
Obecní úřad
06.03.2013 21.03.2013 Návrh rozpočtu obce na rok 2013
91/2013 Obecní úřad
26.01.2013 11.02.2013 Opis výsledků 2.kola Prezidentských voleb ve volebním okrsku 1 Bozkov
Obecní úřad
25.01.2013 13.02.2013 Výzva - ZŠ TČ Zdroj
Obecní úřad
25.01.2013 13.02.2013 Výzva - zateplení ZŠ
Obecní úřad
14.01.2013 30.01.2013 Informace pro voliče o době a místě konání druhého kola volby pzezidenta
Obecní úřad
12.01.2013 25.01.2013 Opis výsledků hlasování v obci Bozkov 1. kola volby prezidenta republiky
Obecní úřad
10.12.2012 31.10.2013 Zřízení prac. místa na VPP-spolufinancování ESF a státním rozpočtem ČR
Obecní úřad
04.12.2012 20.12.2012 Oznámení starosty o svolání prvního zasedání OVK
480/2012 Obecní úřad
26.11.2012 13.01.2013 Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků obce
Obecní úřad
23.10.2012 08.11.2012 Zadání územního plánu Bozkov
Obecní úřad
31.07.2012 16.08.2012 OZNÁMENÍ o možnosti seznámit se návrhem plánu péče o NPP Bozkovské dolomitové jeskyně na období 2012 - 2021.
62146/ENV/12 - 2077/620/12 Obecní úřad
23.07.2012 07.08.2012 Záměr obce - uzavření nájemní smlouvy
300/2012 Obecní úřad
24.07.2012 09.08.2012 Rozhodnutí o umístění stavby - čistírna odpadních vod
SÚ/2107/12 Obecní úřad
12.07.2012 28.07.2012 Veřejná vyhláška - oznámení - upozornění vlastníků pozemků, které leží v evropsky významných lokalitách na možnost zajistit ochranu těchto lokalit smluvně
KULK 45656/2012 Obecní úřad
20.06.2012 06.07.2012 Rozhodnutí o místění stavby Přístavba rodin. domu Bozkov č.p. 116
SÚ/1824/12 Obecní úřad
04.06.2012 20.06.2012 Oznámení o zahájení řízení-jednání:Čistírna odpadních vod
SÚ/1570/12 Obecní úřad
01.06.2012 20.06.2012 Příloha příjmy a výdaje 2011 DSO Mikroregin Pojizeří
Obecní úřad
01.06.2012 20.06.2012 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO
Obecní úřad
01.06.2012 20.06.2012 Závěrečný účet 2011 DSO Mikroregion Pojizeří
Obecní úřad
25.05.2012 10.06.2012 Myslivecká konference - pozvánka
Obecní úřad
17.05.2012 02.06.2012 Oznámení o zahájení řízení-jednání: Přístavba rodinného domu čp.116
SÚ/1362/12 Obecní úřad
16.04.2012 16.05.2012 Daň z nemovitostí na rok 2012
29406/12/258960507022 Obecní úřad
20.02.2012 22.05.2012 Dražební vyhláška
046 Ex 270/10 - 84 rh Obecní úřad
17.02.2012 05.03.2012 Veřejná vyhláška č.3/2012 Komlpexní pozemkové úpravy v KÚ Bozkov
27884/2012 Obecní úřad
15.02.2012 01.03.2012 Navrh rozpočtu MR 2012
41/2012 Obecní úřad
14.02.2012 01.03.2012 Návrh rozpočtu 2012
40/2012 Obecní úřad