^Zpět nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Akce v Bozkově

Nezapomeňte při návštěvě Bozkova

Mobilní rozhlas

Akce Bozkov

Vstupenky do sokolovny Bozkov

logo evstuenka

 

planujvylety.cz

www.vsekolem.cz

Přihlášení

Vodné a stočné 2022/2023

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Na základě kalkulace nákladů na dodávku vody a odvádění odpadních vod, při zohlednění nárůstu nákladů a vzhledem k tomu, že od1. 7. se stává obec plátcem DPH, schválila rada obce na svém zasedání dne 16. 6. 2022  novou cenu vodného a stočného pro obcobí  2022/2023

Pro nastávající odečtové období bude účtováno vodné za 1 m3 ve výši 36,36 Kč bez DPH, tj. 40 Kč s DPH a stočné za 1 m3 ve výši 7,27 Kč bez DPH, tj. 8 Kč s DPH. Sazba DPH pro vodné a stočné je stanovena zákonem na 10 %.

Podkladem pro výpočet vodného a stočného je množství vody, které odběratel odebere z vodovodu, za období začínající odečtem vodoměrů v červnu 2022 a končící odečtem vodoměru v červnu 2023.

Bezhotovostní platby vodného a stočného na základě vyúčtování poukazujte na účet č. 101141259/0300
KS pro platbu vodného a stočného 2618

Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 29.10.2021

Sejmuto: 29.10.2021

Zveřejnil (zodpovídá): Obecní úřad