^Zpět nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Akce v Bozkově

Nezapomeňte při návštěvě Bozkova

Mobilní rozhlas

Akce Bozkov

Vstupenky do sokolovny Bozkov

logo evstuenka

 

planujvylety.cz

www.vsekolem.cz

Přihlášení

Česká speleologická společnost (ČSS) je spolkem sdružujícím zájemce o speleologii, krasové i pseudokrasové oblasti a jevy, přirozené i umělé podzemní prostory. Její členové se zabývají objevováním, studiem, dokumentací, průzkumem a výzkumem těchto jevů a prostor, jejich vědeckým výzkumem, ochranou a historickým vyhodnocením. K dalším cílům patří ochrana přírody, shromažďování, uchovávání a využívání získaných poznatků, zveřejňování a popularizace výsledků své práce, rozvoj technického vybavení a prostředků pro speleologii.

V Bozkově působí základní organizace České speleologické společnosti   (ZO ČSS 5 - 01 Bozkov), která sdružuje jeskyňáře z širokého okolí (Bozkov, Poniklá, Semily, Jilemnice, Jablonec n.J., Liberec atd.) Soustřeďuje se především na průzkum krasu, pseudokrasu a historického podzemí západní části Krkonoš, Podkrkonoší a železnobrodska, ale její členové se podílejí na i průzkumu jeskyní v Moravském krasu,  podnikají i výzkumné výpravy do krasových oblastí v zahraničí. Mezi neúspěšněnjší patří expedice na Špicberky, Balkán a v posledních letech rovněž do Gruzie.

Další podrobnosti o lze získat na www.speleobozkov.cz.

Speleobozkov