^Zpět nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Vážení zákonní zástupci,

Rada obce Bozkov na zasedání konaného dne 20. května 2021 souhlasila se zvýšením celodenního školného v mateřské škole z 270 Kč na 300 Kč od 1. 9. 2021.

Rada vzala na vědomí rozpis nákladů na provoz mateřské školy za rok 2020, ze kterého návrh na zvýšení školného vychází.

Mgr. Jana Valská, ředitelka školy

Vážení zákonní zástupci,

od 3. května dochází ke změnám v provozu základní školy a mateřské školy v Bozkově (Liberecký kraj).

 

Mateřská škola:

  • umožňuje se osobní přítomnost všech dětí v MŠ
  • provoz MŠ probíhá standardním způsobem (bez omezení počtu dětí ve třídě)
  • bez testování dětí
  • bez ochrany dýchacích cest (roušek).

 

Základní škola:

  • I. stupeň - provoz jako dosud (roušky ve škole, zvýšená hygienická opatření, homogenita tříd včetně školní družiny).
       Jediná změna:
  • testování - pouze 1x týdně - pondělky ráno v 7,10 hodin. Stále platí, že pokud není žák přítomen společnému testování, bude otestován hned první den po příchodu do školy.
.
.
Pozn.: Školy nejsou povinny vydávat zákonným zástupcům potvrzení o negativním testu za účelem docházky na kroužky. Stačí, když zákonní zástupci sami napíší čestné prohlášení, že bylo dítě negativně testováno nejdélo před 72 hodinami ve škole. 
.
Mgr. Jana Valská, ředitelka školy