^Zpět nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Dobrý den, vážení zákonní zástupci.
V základní škole dojde mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví k dalšímu antigennímu testování.
 • Testování proběhne ve dvou termínech - 22. a 29. 11. 2021.
 • Testování bude probíhat na stejném přincipu jako testování, které proběhlo v září s tím rozdílem, že se testuje pouze v pondělí (nebo první den příchodu do školy, pokud není dítě nebo žák v pondělí přítomen), nebude tedy docházet automaticky k odchodu celé třídy do karantény v případě pozitivního testu, následuje konfirmační PCR, ale tuto situaci bude řešit místně příslušná KHS.
 • Testovat se bude antigenními testy.
 • Testování se vztahuje na všechny žáky - žák však MŮŽE doložit OTN, a v tom případě se testovat nemusí.
 • Prosím, aby se žáci v těchto dnech dostavlili do školy již na 7,10, aby testování mohlo proběhnout v klidu a najednou.
Jana Valská, ředitelka školy

Naše škola skončila v TOP 3 v okresním kole Jazykového WocaBee šampionátu!

Žáci třídy 3 Aj 21/22 získali 3. místo v procvičování slovní zásoby v okresním kole soutěže.

V říjnu se žáci naší školy zapojili do Jazykového WocaBee šampionátu.
Jedná se o třetí ročník soutěže v učení slovíček cizího jazyka, ve kterém mezi sebou soupeří studenti
všech cizích jazyků od základních škol až po gymnázia, a to nejen v Česku, ale také na Slovensku.
Šampionát probíhá online v inovativní aplikaci pro učení cizích slovíček s názvem WocaBee.

Celkem se do soutěže zapojilo celkem téměř 60 000 žáků!
V našem okrese se v TOP 3 umístnili žáci naší školy, třída: 3 Aj 21/22,
kterou učí p. uč. Valská. Žáci získali 3. místo díky tomu, že v soutěžním období mezi 20.10. a 29.10.2021
nahráli denně v průměru až 81 bodů (tzv. WocaPoints) na žáka.
Žáci v aplikaci získávají body pouze za správné odpovědi při procvičování slovíček.
Celé třídě děkujeme za reprezentaci naší školy a gratulujeme k umístění!

16

Dobrý den, vážení zákonní zástupci.
1. září se blíží a ač to z venku ještě nevypadá, rekonstrukce školy se blíží ke svému konci.
Slavnostní zahájení začátku školního roku pro základní školu proběhne 1. září 2021 v 8,00 hodin. Jestli se vše zadaří, mohlo by proběhnout v základní škole. Jinak mám připravené náhradní prostory. Toto upřesním na samém konci srpna a pošlu info e-mailem.
Co se týká režimu v základní škole:
 • v režimu škol oproti červnu loňského školního roku nedochází k žádnému zpřísnění, zůstávají zachována stejná hygienická opatření (větrání, mytí rukou, ....)
 • testování žáků na COVID-19 bude probíhat v ZŠ 1., 6. a 9. září 2021, dále se uvidí dle platných nařízení
 • nošení chirurgických roušek - otestovaní žáci pouze ve společných prostorách školy, netestovaní žáci po celou dobu pobytu ve škole
 • osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.
Pozn.:
 • preventivního testování nejsou povinni se podrobit žáci, kteří mají řádně dokončené očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci COVD-19 - nutné doložit.
 • testování ve škole lze také nahradit platným negativním testem z odběrového místa (Ag test ne starší 72 hodin, PCR ne starší 7 dnů) - nutné doložit
 • pokud u žáka přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a dorost - nutné doložit.
Testování všech žáků proběhne 1. září 2021. Žáci 2. - 5. ročníku testování již znají, prvňáčci využijí toho, že budou přítomni jejich rodiče.
Dospělí - pro vstup do školy - respirátory. Děkujeme.
Pokud máte nějaký dotaz, klidně se na mě obraťte.
S pozdravem Jana Valská, ředitelka školy