^Zpět nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Dobrý den, vážení zákonní zástupci.
1. září se blíží a ač to z venku ještě nevypadá, rekonstrukce školy se blíží ke svému konci.
Slavnostní zahájení začátku školního roku pro základní školu proběhne 1. září 2021 v 8,00 hodin. Jestli se vše zadaří, mohlo by proběhnout v základní škole. Jinak mám připravené náhradní prostory. Toto upřesním na samém konci srpna a pošlu info e-mailem.
Co se týká režimu v základní škole:
  • v režimu škol oproti červnu loňského školního roku nedochází k žádnému zpřísnění, zůstávají zachována stejná hygienická opatření (větrání, mytí rukou, ....)
  • testování žáků na COVID-19 bude probíhat v ZŠ 1., 6. a 9. září 2021, dále se uvidí dle platných nařízení
  • nošení chirurgických roušek - otestovaní žáci pouze ve společných prostorách školy, netestovaní žáci po celou dobu pobytu ve škole
  • osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.
Pozn.:
  • preventivního testování nejsou povinni se podrobit žáci, kteří mají řádně dokončené očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci COVD-19 - nutné doložit.
  • testování ve škole lze také nahradit platným negativním testem z odběrového místa (Ag test ne starší 72 hodin, PCR ne starší 7 dnů) - nutné doložit
  • pokud u žáka přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a dorost - nutné doložit.
Testování všech žáků proběhne 1. září 2021. Žáci 2. - 5. ročníku testování již znají, prvňáčci využijí toho, že budou přítomni jejich rodiče.
Dospělí - pro vstup do školy - respirátory. Děkujeme.
Pokud máte nějaký dotaz, klidně se na mě obraťte.
S pozdravem Jana Valská, ředitelka školy

Vážení zákonní zástupci,

Rada obce Bozkov na zasedání konaného dne 20. května 2021 souhlasila se zvýšením celodenního školného v mateřské škole z 270 Kč na 300 Kč od 1. 9. 2021.

Rada vzala na vědomí rozpis nákladů na provoz mateřské školy za rok 2020, ze kterého návrh na zvýšení školného vychází.

Mgr. Jana Valská, ředitelka školy