^Zpět nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 22. února 2021 mimořádné opatření čj. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN (dostupné ZDE), dle něhož s účinností od 25. února 2021 od 00:00 do odvolání platí:

 • Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je
  • respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95),
  • zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC,

které brání šíření kapének:

 • ve všech vnitřních prostorech staveb (tj. i ve škole nebo školském zařízení),
 • na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry.

Do dne 28. února 2021 do 23:59 hod. lze místo výše uvedených ochranných prostředků dýchacích cest používat i jiné ochranné prostředky dýchacích cest, které brání šíření kapének.

 • Výše uvedený zákaz se nevztahuje na:
  • děti v mateřské škole (na pedagogické pracovníky se tato výjimka nevztahuje, tj. pedagogičtí pracovníci jsou tedy povinni výše uvedený respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku či obdobné prostředky nosit),
  • strávníci ve školních jídelnách v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů, a to za podmínky, že zákazník sedí u stolu.

V Bozkově dne 23. 2. 2021

Mgr. Jana Valská, ředitelka školy

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 15. 2. 2021

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci nedochází ke změnám v protiepidemickém systému ČR (PES) a provoz škol a školských zařízení i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud.

Bude tedy zachován stávající stav, kdy školy fungují dle platného opatření PES ve stupni 5, viz PES pro oblast školství.

1. a 2. ročník ZŠ - prezenční výuka, 3. 4. a 5. ročník - distanční výuka.

 

Usnesení č. 129: Krizové opatření o omezení provozu škol a školských zařízení.

 

I nadále jsou umožněny prezenční individuální konzultace (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník). O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

V případě změn Vás budeme informovat – e-mail, www stránky školy.

Na provoz škol a školských zařízení se i nadále vztahuje manuál Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19, Metodika pro vzdělávání distančním způsobem a Metodika Ministerstva zdravotnictví pro nařizování karantény ve školách. 

 

 

Vážení zákonní zástupci,

zde jen ve zkratce. Podrobné informace pro zák. zást. žáků ZŠ máte ve svém e-mailu. Pro základní školu a mateřskou školu platí stejný režim jako doposud, tj. zvýšená hygiena, homogennost skupin v ZŠ, povinné nošení roušek v ZŠ apod. 

 • mateřská škola - v provozu
 • žáci 1. a 2. ročníku - prezenční výuka ve škole, obědy ve školní jídelně a školní družina
 • žáci 3., 4. a 5. ročníku - povinná distanční výuka, ne školní jídelna (možnost odnos jídla v jídlonosiči), a ne školní družina.
Aktuální platnost opatření do 22. 1. 2021 - prodlouženo do 14. 2. 2021.
Rozvrh hodin pro I. třídu (1. a 2. ročník) zůstává stejný jako v prosinci.
Rozvrh hodin pro distanční výuku II. třídy (3., 4. a 5. ročník) budete mít v e-mailu.. Výuka bude probíhat opět přes Skype (doporučuji stáhnout). Odkazy pro výuku pošlu spolu s "rozvrhem hodin".
V případě změn budete včas informováni. Sledujte prosím webové stránky školy a váš e-mail.
Jana Valská, ředitelka školy.