^Zpět nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Akce v Bozkově

Nezapomeňte při návštěvě Bozkova

Mobilní rozhlas

Akce Bozkov

Vstupenky do sokolovny Bozkov

logo evstuenka

 

planujvylety.cz

www.vsekolem.cz

Přihlášení

E-mailová adresa elektronické podatelny: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 


Elektronická podatelna je určena pro příjem datových zpráv, určených Obecnímu úřadu v Bozkově, zasílaných pomocí e-mailu. Jednou e-mailovou zprávou zasílejte pouze jedno podání.

Vůči úřadu lze činit úkony v elektronické podobě podle zák.č. 500/2004 Sb., Správní řád a zák. 337/1992 Sb., O správě daní a poplatků.

Pokud součástí jednoho podání je více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou dalšími elektronickými přílohami tohoto podání.

Datové zprávy jsou přijímány v těchto formátech:

♦ txt, doc, xls, rtf, pdf, tif.

Datové zprávy doručené osobně nebo poštou, přijímáme pouze na těchto datových nosičích:

♦ CD, Disketa 3,5", USB

Datová zpráva, u které bude zjištěn škodlivý kód, nebude zpracována. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, bude na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého kódu.

Obdrží-li elektronická podatelna elektronické podání, vyrozumí o tom odesilatele obratem e-mailovou zprávou, odeslanou na adresu, uvedenou v podání. Obsah zprávy je dán výsledkem prvotních kontrol e-podání z hlediska jeho čitelnosti, přítomnosti e-podpisu, přítomnosti viru atd. Neprojde-li e-podání některou kontrolou, není e-podatelnou přijato a ve zprávě je pak uveden konkrétní důvod.

 

Další postup je již stejný jako u běžného podání.

Zpracování elektronických podání se řídí příslušnými zákonnými normami a standardem ISVS pro provoz elektronických podatelen ve vztahu k používání zaručeného elektronického podpisu (vydal ÚVIS č.016/01.01).

E-podatelna obce Bozkov přijímá pouze elektronická podání, která odesilatel opatří elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovaném certifikátu, vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Elektronicky podepsané podání má stejnou právní váhu jako písemnost, podepsaná vlastnoručně.

Chcete-li se s problematikou elektronického podpisu seznámit blíže, můžete tak učinit zde:
- http://www.postsignum.cz/
http://www.ica.cz
http://www.mvcr.cz

Adresa pro osobní a poštovní příjem datových zpráv na datových nosičích:

Obecní úřad Bozkov
Bozkov 270
512 13 Bozkov