Obecní úřad:
      starosta  (Stanislav Doubek ml)
      místostarosta (Mgr. Vratislav Ouhrabka)
      úřednice obecního úřadu (Zdenka Ouhrabková)

Rada obce:

 • Stanislav Doubek ml. , starosta
 • Mgr. Vratislav Ouhrabka, místostarosta
 • Bc. Karel Čermák
 • Zuzana Hušková
 • Karel Valha

Zastupitelstvo:

 • Blanka Babcová
 • Filip Balatka
 • Bc. Karel Čermák
 • Stanislav Doubek
 • Repšová Miroslava
 • Josef Kurfiřt
 • Milan Kurfiřt
 • Eva Kurfiřtová
 • Zuzana Hušková
 • Mgr. Vratislav Ouhrabka
 • Baánová Jana
 • Milada Picková
 • Dolenský Josef
 • Karel Valha
 • Zdeněk Vodseďálek

Výbory a komise:

Finanční výbor
    předseda - Zuzana Hušková
    členové -  Blanka Babcová, Dolenský Josef
Kontrolní výbor:
    předseda - Karel Čermák
    členové -  Repšová Miroslava, Josef Kurfiřt