^Zpět nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Akce v Bozkově

Žádné akce k dispozici

Nezapomeňte při návštěvě Bozkova

Obecní úřad:
      starosta  (Stanislav Doubek ml)
      místostarosta (Mgr. Vratislav Ouhrabka)
      úřednice obecního úřadu (Zdenka Ouhrabková)

Rada obce:

 • Stanislav Doubek ml. , starosta
 • Mgr. Vratislav Ouhrabka, místostarosta
 • Bc. Karel Čermák
 • Zuzana Hušková
 • Karel Valha

Zastupitelstvo:

 • Blanka Babcová
 • Filip Balatka
 • Bc. Karel Čermák
 • Stanislav Doubek
 • Miroslava Repšová
 • Josef Kurfiřt
 • Milan Kurfiřt
 • Eva Kurfiřtová
 • Zuzana Hušková
 • Mgr. Vratislav Ouhrabka
 • Jana Baánová
 • Milada Picková
 • Josef Dolenský
 • Karel Valha
 • Zdeněk Vodseďálek

Výbory a komise:

Finanční výbor
    předseda - Zuzana Hušková
    členové -  Blanka Babcová, Josef Dolenský
Kontrolní výbor:
    předseda - Karel Čermák
    členové -  Miroslava Repšová, Josef Kurfiřt