^Zpět nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ZÁPIS DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY V BOZKOVĚ - 9. duben 2019:

Informace k organizaci a průběhu zápisu

Kritéria pro přijímání dětí k základnímu vzdělávání

Desatero pro rodiče

Dokumenty k zápisu:

     Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání nebo Žádost o odklad povinné školní docházky

     Zápisový list pro rodiče budoucích prvňáčků

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V BOZKOVĚ - 9. květen 2019:

Informace k zápisu

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Dokumenty k zápisu:

     Žádost o přijetí do MŠ

     Vyjádření dětského lékaře

     Poučení

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání - seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání

Pro přijaté děti do mateřské školy (vyplněné doručte do MŠ nejpozději v den nástupu, tj. 1. 9. 2019):

Rozhodnutí o nepřijetí se doručuje do vlastních rukou žadatele. Osobní převzetí lze uskutečnit 24. 5. 2019, od 07,00 do 15,15 v mateřské škole. Jinak bude zasláno poštou do vlastních rukou v obálce s doručenkou.

Pokud se uvolní místo v mateřské škole, budeme vás kontaktovat a vaše dítě přijmeme v průběhu školního roku 2019/2020.

Seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy v Bozkově od 2019/2020 bude vyvěšen v pátek 24. května 2019.

 

Rozhodnutí o přijetí se oznamuje zveřejněním seznamu přijatých uchazečů.

Rozhodnutí o nepřijetí se doručuje do vlastních rukou žadatele. Zákonný zástupce může osobně potvrdit převzetí jednoho exempláře dne 24. 5. 2019 od 7,00 do 15,15 hodin v mateřské škole. Jinak bude rozhodnutí zasláno do vlastních rukou v obálce s doručenkou tomu zákonnému zástupci, který podal žádost o přijetí.