Ministerstvo zdravotnictví nařizuje mimořádné opatření týkající se základních škol:

Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020 osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání ve školách a školských zařízeních.

 

Mimořádné opatření ze dne 10. 3. 2020