Mnohokrát děkujeme všem za příspěvky. Celkem se nám podařilo vybrat 1.150 Kč.

Fond Sidus 2018 1Fond Sidus 2018 2