^Zpět nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

V následujících odkazech naleznete seznamy školních pomůcek, sešitů a potřeb pro další školní rok.

Většinu z toho máte (např. na Vv a Pč), tak si to jen překontrolujte, popř. doplňte.

Sešity si už zrovna můžete nadepsat (týká se 3. - 5. ročníku).

Společně se opět ve škole setkáme v úterý 1. září 2020.

Všem přeji krásně prožité léto.

Jana Valská

 

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

Základní škola a Mateřská škola Bozkov, příspěvková organizace pořádá

od pondělí 8. června do čtvrtka 11. června 2020

SBĚR PAPÍRU

Sbíráme: noviny, časopisy, letáky, sešity, kancelářské papíry, knihy - bez tvrdých desek, …

Nesbíráme: kartony

Sběrné místo: základní škola,

           žáci ZŠ: při příchodu do školy (zamezení křížení skupin žáků)

           ostatní: denně od 7,20 do 7,45 hodin a od 13,00 do 14,00 hodin,

                popř. mimo tento čas po domluvě s paní Slavíkovou (školnice).

 

Balíčky s papírem noste nejlépe převázané provázkem.

Sběr noste pouze v tomto týdnu! Děkujeme.