Vážení voliči,

dovolujeme si Vámi tímto poděkovat za účast ve volbách do zastupitelstva obce a tím projevený zájem o dění v naší obci.

Vaše důvěra je pro nás velkým závazkem a samozřejmě za ni velmi děkujeme. Doufáme, že se nám podaří naplnit co největší část našeho volebního programu a určitě budeme reagovat na Vaše konstruktivní  nápady a podněty a dále podporovat soudržnost nás všech. V letošním roce se období před volbami neslo v přátelském a férovém  duchu,  za což jsme opravdu rádi.

Obec Bozkov je krásná a samozřejmě, když všichni přiložíme ruku k dílu může být ,,Bozkov krásnější“

Kandidáti sdružení  za ,,Bozkov krásnější“