^Zpět nahoru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Akce Bozkov

Vstupenky do sokolovny Bozkov

logo evstuenka

 

planujvylety.cz

www.vsekolem.cz

Přihlášení


Svoz komunálního odpadu: Termíny svozu komunálního odpadu v roce 2020

Poplatky: Poplatek za komunální odpad je splatný do 31. května příp. do 31.října. Poplatek za psy je splatný do 31. března

POZOR NEPŘEHLÉDNĚTE !!!

Omezení úředních hodin obecního úřadu po dobu vyhlášeného nouzového stavu

V souladu s usnesením vlády 87/2020 Sb. a navazujícími mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví jsou úřední hodiny Obecního úřadu v Bozkově stanoveny až do odvolání takto:

pondělí           9-12  hodin

středa             9- 12 hodin

Pro kontakt s obecním úřadem využívejte především telefonickou a emailovou komunikaci.

(tel: 481682169, mobil starosta: 724 180 473, mobil účetní: 734 203 394,

e-mail: obec@obecbozkov.cz)

Osobní návštěvu na úřadě využívejte pouze pro naléhavou a neodkladnou úřední záležitost.

Pro platby poplatků využívejte bezhotovostní převody.


Od 23.3.2020 je  přesunut provoz ordinace pouze do ordinace v Semilech.

 K ošetření je nutné se objednat.

Ordinační hodiny praktického lékaře (MUDr. Jitka Mečířová) a aktuální informace o jejich změnách na: www.mudrmecirova.cz

V sobotu 2. června 2018 proběhli na hasičském areálu hned dvě akce. Nejprve dopoledne se zde dopoledne konala hasičská soutěž dospělých O pohár starosty Obce Bozkov a poté Mezinárodní hasičský den.

Na hasičské soutěži se prezentovalo celkem 24 družstev mužů a žen a neztratila se ani domácí družstva. Muži  obsadili  4. místo a ženy získaly stříbrné medaile za 2. místo. Gratulujeme.

Hned po skončení hasičské soutěže následoval  Mezinárodní dětský den. Tato akce se konala v rámci projektu  „Vzájemná setkání nás spojují“,  CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0001499, který je podpořen z Fondu mikroprojektů v rámci  programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Česká republika –Polsko, 2014 – 2020.

Dětských soutěží se zúčastnilo cca 80 dětí a my si tímto dovolujeme poděkovat všem pořadatelům za jejich přispění k průběhu této povedené akce.

Fotogalerie: