Obec Bozkov v roce 2018 uskutečnila projekt "Nákup ochranných prostředků JSDH Bozkov", jehož cílem bylo doplnit vybavení Jednotky Sboru dobrovolných hasičů Bozkov.

Tento projekt byl podpořen z rozpočtu Libereckého kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje,  č. 1.1 – Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje

Za udělenou podporu děkujeme